کل اخبار: 3330 اخبار امروز : 0
 • تاریخ : یکشنبه - ۲۳ - خرداد - ۱۴۰۰
 • ساعت :

  دانشگاه

  معرفی استاد دانشگاه کردستان به عنوان سرآمد علمی کشور
  ۲۰ خرداد ۱۴۰۰
  رئیس دانشگاه کردستان

  معرفی استاد دانشگاه کردستان به عنوان سرآمد علمی کشور

  رئیس دانشگاه کردستان گفت: پروفسور "محمدرضا ستاره" از اساتید صاحب نام این دانشگاه در فهرست سرآمدان علمی کشور قرار گرفت.

  کولبری در بانه به دلیل عوامل اقتصادی و ساختاری شکل گرفته است
  ۱۳ خرداد ۱۴۰۰
  یک استاد دانشگاه

  کولبری در بانه به دلیل عوامل اقتصادی و ساختاری شکل گرفته است

  یک استاد دانشگاه گفت: کولبری در بانه تحت تأثیر زمینه های اقتصادی، عوامل ساختاری و زمینه ای شکل گرفته است.