کل اخبار: 3330 اخبار امروز : 0
  • تاریخ : یکشنبه - ۲۳ - خرداد - ۱۴۰۰
  • ساعت :

    محققان

    معرفی استاد دانشگاه کردستان به عنوان سرآمد علمی کشور
    ۲۰ خرداد ۱۴۰۰
    رئیس دانشگاه کردستان

    معرفی استاد دانشگاه کردستان به عنوان سرآمد علمی کشور

    رئیس دانشگاه کردستان گفت: پروفسور "محمدرضا ستاره" از اساتید صاحب نام این دانشگاه در فهرست سرآمدان علمی کشور قرار گرفت.